Behandeling van diabetische voet of reuma voet

Diabetische voetverzorging

Voetverzorging is voor mensen met diabetes mellitus bijzonder belangrijk. De diabetische voetverzorging wordt aan de hand van zorgprofielen geclassificeerd door uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut. De frequentie pedicurebezoeken is afhankelijk van uw zorgprofiel. De medisch pedicure verleent de diabetische voetverzorging aan elke diabeet, ongeacht in welk zorgprofiel u bent ingedeeld.

De kosten van de diabetische voetverzorging wordt door zorgverzekeraars vergoed, afhankelijk van hoe u zich verzekerd heeft. Raadpleeg daarom zorgvuldig de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. De pedicure is vrij een bedrag extra in rekening te brengen voor kosten die niet vergoed worden door een zorgverzekeraar.

Overige risicovoeten

Hieronder vallen reumavoet, oudere, verwaarloosde en spastische voet. Door bepaalde ziektes, neurologische aandoeningen, spasmen of andere oorzaken kunnen voetproblemen ontstaan. De medisch pedicure richt zich op preventie, verzorging, behandeling, correctie en pijnklachtenvermindering

Specialistische technieken medisch pedicure

Problemen aan de voeten kunnen door allerlei oorzaken ontstaan waardoor het lopen en wandelen minder prettig is en soms als pijnlijke last wordt ervaren.

De medisch pedicure is opgeleid om specialistische behandelingen uit te voeren die gericht zijn om (pijnlijke) problemen en pijnklachten te verminderen of te voorkomen door het toepassen van specialistische technieken.

Bij de diverse behandelmethodes en het gebruik van de diverse materialen houdt de medisch pedicure rekening met de richtlijnen volgens de Code van het voetverzorgingsbedrijf en heeft kennis van anatomie (bouw), pathologie (ziekteleer) en fysiologie (functie).

Onder specialistische technieken valt antidruktechniek, orthesiologie, nagelreparatie –en prothesetechniek, nagelregulatietechniek –en nagelwalproblemen.

Antidruktechniek

Hiermee kan de pedicure het probleem van pijnlijke drukplekken, die het dragen van schoenen onprettig maakt, oplossen door het toepassen van beschermende technieken. De antidruktechniek heeft als hoofddoel locaties aan de voet met de juiste technieken en materialen, bijvoorbeeld met vilt drukvrij te leggen.

Orthesiologie

Onder orthesiologie wordt verstaan een techniek die gericht is op het ontlasten van diverse drukplekken aan en tussen de tenen en het reguleren van de teenstand. Pijnlijke pijnpunten aan de voet kunnen door middel van een silicone orthese worden ontlast. De silicone orthese wordt op professionele en verantwoorde wijze door de medisch pedicure zelf verwaardigd en geheel op maat gemaakt aan de stand van de tenen. Indien nodig verwijst de pedicure door naar huisarts, podoloog of podotherapeut.

Nagelregulatietechniek & nagelwalproblemen

Voor veel nagel –en nagelwalproblemen kan bij ingroeiende nagel en/of vorm veranderde (convexe) nagels het plaatsen van een nagelbeugel een goede oplossing zijn. Om het werk goed uit te voeren is verstand hebben van de anatomie (bouw), fysiologie (functie) en pathologie (ziekteleer) van een nagel en nagelomgeving essentieel.

Nagelreparatie –en prothesetechniek

De medisch pedicure is in staat om op professionele en verantwoorde wijze nagelproblemen op te lossen door middel van verzorging, behandeling en groeibegeleiding. De nagelreparatie –en prothesetechniek is een techniek waarbij de natuurlijke nagel gedeeltelijk of volledig door een kunstnagel met gel of acryl wordt vervangen.